Scene from Noh theater Tsuchigumo Kôgyo, Tsukioka MORE INFO